حسابداران دانشگاه آزاد سلماس

تاریخ: یکشنبه 31 اردیبهشت 1391 ساعت: 20:27 بازدید: 647 نویسنده: ADMIN

موسسات بخش عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیرراه سازی، سد سازی، اسکله و بندرسازی، نصب خطوط پستهای فشارقوی و انتقال نیرو، کشتی سازی، هواپیماسازی،ساختن فیلمهای سینمایی و قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با انعقاد قرارداد به موسسات پیمانکاری واگذار میکنند. تعریف صنعت پیمانکاری به دلیل تعدد و تنوع حیطه عملیات، کاری دشوار است .در این مقاله، حسابداری پیمانکاری در موسساتی که از طریق انعقاد قرارداد به ساختن دارایی اشتغال دارند مورد مطالعه قرار میگیرد.

به ادامه مطلب مراجعه نماییدموضوعات:عمومی ,
حسابداری-پیمانکاری حسابداری-پیمانکاری حسابداری-پیمانکاری حسابداری-پیمانکاری حسابداری-پیمانکاری امتیاز : 1267 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

صفحات مطالب

1|