حسابداران دانشگاه آزاد سلماس

تاریخ: چهارشنبه 03 فروردین 1390 ساعت: 23:17 بازدید: 7141 نویسنده: ADMIN

برای استفاده از بخش دیکشنری حسابداری میبایست اول نرم افزار بابیلون  و بعد 2 فایل رو دانلود و نصب کنید!به همین راحتی!اگه مشکلی بود در خدمتیم

 دانلود نرم اقزار بابیلون

فایل انگلیسی به فارسی  

فایل فارسی به انگلیسی      

 http://ip30.ir/wp-content/uploads/Babylon.jpg

 موضوعات:زبان تخصصی حسابداری ,
-دانلود-دیکشنری-فارسی-به-انگلیسی-و-بالعکس-زبان-تخصصی-حسابداری -دانلود-دیکشنری-فارسی-به-انگلیسی-و-بالعکس-زبان-تخصصی-حسابداری -دانلود-دیکشنری-فارسی-به-انگلیسی-و-بالعکس-زبان-تخصصی-حسابداری -دانلود-دیکشنری-فارسی-به-انگلیسی-و-بالعکس-زبان-تخصصی-حسابداری -دانلود-دیکشنری-فارسی-به-انگلیسی-و-بالعکس-زبان-تخصصی-حسابداری امتیاز : 1985 دیدگاه(1)

صفحات مطالب

1|