حسابداران دانشگاه آزاد سلماس- نظرسنجی

نظرسنجی

آیا از وجود همچین سایتی برای دانشگاه راضی هستین؟
نخیر
 تعداد آرا: 2 15 %
بله
 تعداد آرا: 11 85 %